Search
Close this search box.
,

El protocol de l’Ajuntament de Vilanova per a la represa de la competició, enllestit

Es regularà l'entrada de públic amb un document d'accés

Les grades del pavelló de Les Casernes tornaran a rebre aficionats // G.M.CH.

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ja té a punt el protocol per a la represa de la majoria de les competicions, prevista per aquest cap de setmana, i per controlar l’accés de públic a les instal·lacions municipals de la ciutat.

Les instruccions són tant per als equips i com per als aficionats. Les persones que vulguin entrar als diferents equipaments per veure determinats partits hauran de presentar una sol·licitud d’accés a emplenar per Internet. A continuació es detallen tots els punts del protocol.

Accés dels equips:

Els equips quedaran convocats davant l’equipament. I, mantenint la distància de seguretat, hauran d’entrar en el mateix moment: primer els jugadors/es i posteriorment els acompanyants.

L’accés a l’equipament es farà 30 minuts abans del partit i 60 minuts abans en cas d’utilitzar els vestidors.

A l’interior de l’equipament és obligatori, en tot moment, l’ús de la mascareta. Només se la podran retirar els jugadors/es un cop siguin al rectangle de joc, tal com indica la normativa esportiva en les diferents disciplines.

Responsable de seguretat i higiene:

És obligatòria la presència d’una persona responsable de la seguretat i higiene. Haurà de dur a terme tasques de:
• Comprovació i recollida del registre d’assistència de l’equip visitant i del local.
• Comprovació de l’assistència públic, de l’equip visitant i del local.
• Presa de temperatura de tothom que accedeix a l’equipament, i recordar obligatorietat del rentat les mans amb hidrogel.
• Control de l’aforament de l’equipament i distribució del públic i jugadors/es.
• Un cop finalitzat el partit, haurà d’acompanyar el públic a l’exterior de l’equipament, per tal d’esperar la sortida dels equips.

Ús dels vestidors

La normativa actual recomana evitar fer ús dels vestidors. Les condicions de neteja i ventilació exigides per normativa en limiten el seu ús. Es farà una planificació anticipada de la disposició i l’assignació dels vestidors en funció dels partits de cada jornada i la disponibilitat d’aquests espais.

Ús de banquetes, taules i marcador

L’equip local serà el responsable de la desinfecció, segons els protocols establerts, un cop finalitzat el partit. La neteja inclou la banqueta, la taula i el marcador, així com de l’espai de pista, en cas que algun/a jugador/a hagi caigut a terra.

Accés del públic

L’accés de públic a l’equipament es realitzarà 10 minuts abans del partit. Un cop aquest acabi, caldrà abandonar l’equipament esportiu i esperar la sortida dels jugadors/es a l’exterior.

Caldrà que tots els assistents presentin a la porta d’entrada de la instal·lació el comprovant de la sol·licitud d’accés als equipaments esportius degudament omplert. A banda de la identificació personal, cal indicar en el document, el nom de l’equipament, la data i l’hora d’inici del partit.

Les persones acompanyants no podran accedir a l’equipament fins que els acompanyants del partit anterior l’hagin abandonat, i mai abans de 10 minuts de l’inici de l’encontre.

En tot moment han de portar la mascareta.

En tot moment s’ha de respectar la distància d’1,5 metres entre espectador i espectador.


AFORAMENTS I DISTRIBUCIÓ DE PÚBLIC

√ CEM Isaac Gálvez. Aforament públic: 134 persones.
Grada dreta (Barcelona), per als visitants; grada esquerra (Tarragona), per als locals.

√ Pista Annexa CEM Isaac Gálvez. Aforament públic: 40 persones (amb autorització expressa). Sense accés de públic a l’interior de l’equipament. Excepcionalment podrà accedir públic si únicament s’utilitzen les pistes 4 i 6, distribuint el públic en cadires, separant les dues aficions i deixant dos metres de distància entre cadires, a condició que siguin muntades, desmuntades i desinfectades per part l’equip local, tal com estableix el protocol.

√ Estadi Municipal de futbol (Alumnes Obrers). Aforament públic: 630 persones.
Grada esquerra (muntanya), per als visitants; grada dreta (mar), per als locals.

√ Camps annexos. Sense accés de públic a l’interior de l’equipament. Excepcionalment, en cas de disputar-se un únic partit, es permetrà l’accés de públic, sempre que aquest estigui assegut i respectant la distància d’1,5 metres. L’entitat usuària haurà de garantir que no s’excedeix l’aforament de l’espai. L’ús de lavabos per a públic es limita als lavabos de públic de l’Estadi.

√ Pista interior Pavelló de les Casernes. Aforament públic: actualment 50 persones (s’està treballant en la seva ampliació).
Grada dreta (mar), per als visitants; grada esquerra (muntanya), per als locals.

√ Pista exterior Pavelló de les Casernes. Sense accés de públic.

√ Pista de la Collada. Aforament públic: 50 persones.
Mitja grada dreta (Barcelona), per als visitants; mitja grada esquerra (Tarragona), per als locals.


Comparteix la notícia