Search
Close this search box.
,

Els casals i campus d’estiu seran extraordinaris pel coronavirus

La Generalitat, oberta a les activitats, però amb mesures

El Club Tennis Vilanova ogranitza cada estiu un campus multiesportiu // FOTO: CTV

La crisi del coronavirus afectarà directament els campus, colònies, estades o casals d’estiu. La Generalitat expressa el seu compromís en fer possibles totes aquestes activitats, però demana unes mesures de seguretat i protecció per als infants i adolescents que hi participin i per a les persones que en tinguin cura. L’únic indispensable és que s’avanci en el desconfinament.

Està per definir un document marc d’Educació en el Lleure per a l’estiu 2020. També es treballa en un web de coordinació amb els agents implicats on es recullin totes les activitats que es fan a Catalunya, els protocols de salut i els recursos pedagògics treballats amb les entitats. Al Garraf, ara per ara, s’estan obrint les preinscripcions a diferents campus i casals.

De moment, el comitè tècnic del PROCICAT (Pla territorial de protecció civil de Catalunya) ha aprovat el marc general pel que fa a recomanacions sanitàries i de protecció civil per a l’organització de les activitats de l’estiu. A continuació, s’apunten les més destacables:

Les diferents activitats s’adrecen a nens, nenes i adolescents amb edat compreses entre els 3 i els 17 anys.

Es preveu que les activitats de lleure participades per infants i adolescents i personal del mateix territori podran començar en la fase 3.

Es contempla la realització de casals, colònies, acampades, rutes i camps de treball. Es prioritzarà que les activitats es duguin a termes en zones amb baix risc de contagi o zones lliure de coronavirus.

En el cas dels casals d’estiu serà important valorar la proximitat amb el domicili dels infants per tal d’evitar desplaçaments llargs.

√ El desplaçament entre zones per realitzar aquestes activitats es preveu que sigui sempre entre territoris que es trobin en la mateixa fase de desconfinament i a partir de la fase 3.

√ Es treballarà en petits grups de convivència de 10 persones, encara que l’activitat tingui més participants. La ràtio serà d’un monitor/a cada 10, començant sempre amb un mínim de dos monitors per activitat.

Els espais s’hauran de delimitar per activitats i usos, i les entrades seran esglaonades.

Es farà especial atenció a la inclusió social i a l’atenció a la diversitat funcional. En aquest darrer cas amb plans específics.

Totes les activitats hauran de presentar el seu pla d’higiene i salut, que haurà de ser validat per la Direcció General de Joventut i tenir un responsable específic. També hi haurà protocols específics de comunicació amb els Centres d’Atenció Primària.

Hi haurà d’haver hidrogels a cada estança, amb airejaments i desinfeccions diàries.

Es farà seguiment sanitari diari de tots els participants.

Per poder-hi participar no s’ha d’haver tingut simptomalogia de la COVID-19 ni el participant ni la seva família els darrers 14 dies. Els infants i adolescents amb patologies prèvies hauran de tenir una valoració de Salut per participar-hi.

Les entitats gestores hauran de garantir que, com a mínim, la persona designada com a “responsable de seguretat i higiene” i la persona responsable de l’activitat han seguit una formació específica.

Estaran permeses les activitats de jocs tradicionals a l’aire lliure; activitats de natura; jocs i esports d’aigua a la piscina o al mar; esports i activitats sense contacte físic i proximitat dels tronc superior del cos i les cares; dansa, música, teatre, i altres arts escèniques, i jocs amb pilota.

Comparteix la notícia