Segueix-nos

Futbol

Obertes les inscripcions per a un curs d’arbitratge de la Federació Catalana

Les persones interessades s’hi poden apuntar per exercir el curs vinent

El Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Catalana obre un curs d'arbitratge // FCF

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana de Futbol obre noves places per a totes aquelles persones que vulguin realitzar un curs d’arbitratge d’abril a juny i poder exercir en la temporada 2023/2024.

La preinscripció, exclusivament per internet, és fins al 15 de març. Els cursos es faran a totes les delegacions del Comitè Tècnic d’Àrbitres en horari de tarda en format presencial.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres contactarà amb tots els preinscrits per tenir una entrevista personal i dur a terme una primera selecció, en el cas que la demanda de places fos superior a la de places ofertes.


El preu de la matrícula és de 60 €. No s’haurà de fer el pagament fins que no s’hagi confirmat per part del Comitè Tècnic d’Àrbitres l’admissió del sol·licitant.

Les persones que aprovin portaran a terme les proves físiques al setembre i podran començar a dirigir partits el curs vinent.

REQUISITS:

Ser nacional d’algun dels estats membres de la Comunitat Europea o, en el seu defecte, estar en possessió del permís de residència.
Tenir veïnatge administratiu a Catalunya.

√ Ser major d’edat i no haver complert 24 anys el dia 1 de juliol. També podran integrar-se en l’organització arbitral els que tinguin entre 15 i 18 anys. En aquest darrer cas hauran d’aportar una autorització del pare o tutor.

√ Estar en ple ús dels drets civils.

√ Acreditar mitjançant Certificat Mèdic esportiu tipus I o llicència en vigor de l’FCF, l’aptitud per a la pràctica esportiva. No cal aportar el certificat mèdic fins no haver superat l’examen teòric.

√ No estar inhabilitat ni haver estat sancionat més d’una vegada per falta greu o una vegada per falta molt greu pels òrgans competents de la jurisdicció esportiva, ni haver estat expulsat de cap organització d’aquesta mena.

√ No haver suspès en dues ocasions aquest curs, la qual cosa l’inhabilitaria per accedir novament al mateix. Només ho podrà tornar a fer si han passat un mínim de dues temporades.

√ Pagament de l’import de la matrícula.

√ Disposar d’un dispositiu amb connexió a internet per a l’elaboració de les actes, preferentment tauleta o portàtil.

PUBLICITAT

Més a Futbol