Search
Close this search box.

A efecte d’el que es preveu en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal Gerard Muñoz Chércoles amb N.I.F. núm. 52214530E, informa l’Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el R.G.P..D (Registre General de Protecció de Dades) en els quals les seves dades queden incorporats i són tractats amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

Enviament i registre de dades de caràcter personal

L’enviament de dades de  caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per Gerard Muñoz Chércoles. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.

D’acord a el que s’estableix en la Llei orgànica Personal 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporats a un fitxer titularitat de Gerard Muñoz Chércoles amb domicili en Carrer Rossinyol, 11 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007.

Exactitut i veracitat de les dades facilitades

L’Usuari que envia la informació a Gerard Muñoz Chércoles és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se Gerard Muñoz Chércoles de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Adeqüació web LOPD-LSSICE

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. 

L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. Gerard Muñoz Chércoles no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. S’exonera a Gerard Muñoz Chércoles de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per Gerard Muñoz Chércoles sempre que procedeixi de fonts alienes a Gerard Muñoz Chércoles.

Cessió de dades a tercers

Gerard Muñoz Chércoles no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’Art. 6m LOPD.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

En tot moment, podrà Vostè exercitar els seus drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat d’aquests. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a Gerard Muñoz Chércoles amb NIF:52214530E.

Adreça Postal: Carrer Rossinyol 11, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona, també pot enviar un email a: xxx En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art.21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: info@elprimer.cat indicant BAIXA en l’assumpte. Pot consultar la informació ampliada sobre Protecció de Dades sol·licitant-ho al nostre personal, o bé al correu electrònic: info@elprimer.cat indicant INFORMACIÓ AMPLIADA en l’assumpte.

Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Gerard Muñoz Chércoles, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Canvis en la present política de privacitat

Gerard Muñoz Chércoles es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o  jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Gerard Muñoz Chércoles anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Informació relacionada amb la resolució de disputa en línia de l’Art. 14, par. 1 del ODR (Regulació de resolució de disputa en línia): La Comissió Europea ofereix als consumidors l’oportunitat de resoldre disputes en línia conforme a l’Art. 14, par. 1 del ODR en una de les seves plataformes. La plataforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveix com a web en la qual els consumidors poden intentar arribar a acords sense anar a judici relacionats amb les disputes que sorgeixin en les compres i contractes de serveis en línia.

A efecte d’el que es preveu en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal Gerard Muñoz Chércoles amb N.I.F. núm. 52214530E, informa l’Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el R.G.P..D (Registre General de Protecció de Dades) en els quals les seves dades queden incorporats i són tractats amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

Enviament i registre de dades de caràcter personal

L’enviament de dades de  caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per Gerard Muñoz Chércoles. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.

D’acord a el que s’estableix en la Llei orgànica Personal 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporats a un fitxer titularitat de Gerard Muñoz Chércoles amb domicili en Carrer Rossinyol, 11 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007.

Exactitut i veracitat de les dades facilitades

L’Usuari que envia la informació a Gerard Muñoz Chércoles és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se Gerard Muñoz Chércoles de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Adeqüació web LOPD-LSSICE

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. 

L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. Gerard Muñoz Chércoles no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. S’exonera a Gerard Muñoz Chércoles de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per Gerard Muñoz Chércoles sempre que procedeixi de fonts alienes a Gerard Muñoz Chércoles.

Cessió de dades a tercers

Gerard Muñoz Chércoles no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’Art. 6m LOPD.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

En tot moment, podrà Vostè exercitar els seus drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat d’aquests. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a Gerard Muñoz Chércoles amb NIF:52214530E.

Adreça Postal: Carrer Rossinyol 11, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona, també pot enviar un email a: xxx En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art.21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: info@elprimer.cat indicant BAIXA en l’assumpte. Pot consultar la informació ampliada sobre Protecció de Dades sol·licitant-ho al nostre personal, o bé al correu electrònic: info@elprimer.cat indicant INFORMACIÓ AMPLIADA en l’assumpte.

Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Gerard Muñoz Chércoles, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Canvis en la present política de privacitat

Gerard Muñoz Chércoles es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o  jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Gerard Muñoz Chércoles anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Informació relacionada amb la resolució de disputa en línia de l’Art. 14, par. 1 del ODR (Regulació de resolució de disputa en línia): La Comissió Europea ofereix als consumidors l’oportunitat de resoldre disputes en línia conforme a l’Art. 14, par. 1 del ODR en una de les seves plataformes. La plataforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveix com a web en la qual els consumidors poden intentar arribar a acords sense anar a judici relacionats amb les disputes que sorgeixin en les compres i contractes de serveis en línia.